Małżeństwo

Informacje dla narzeczonych:

Ośrodek Formacji Rodziny:

narzeczeni, małżeństwa, rodziny, młodzież

p. Agnieszka tel. 798 440 421

poniedziałek 16,00 - 18.00

środa 9.00 - 11.00

p. Teresa tel. 604 618 514

wtorek 19.00 - 20.30

Spotkania odbywają się  indywidualnie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Możliwe inne terminy konsultacji po uzgodnieniu.

Kurs przedmałżeński rozpocznie się we wtorek 7 marca o godz. 19.00.


1. Miejscem załatwiania spraw przdślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Tam, na trzy miesiące przed ślubem (nie wcześniej), narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą dowody osobiste i wnioski z USC (jeśli jest to ślub tzw. konkordatowy). Wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem, możliwe jest jedynie wstępne ustalenie terminu ślubu.

2. Ślub powinien mieć miejsce w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W wyjątkowych sytuacjach, dla słusznych przyczyn, narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. W takiej sytuacji zezwolenie, zwane licencją, otrzymują dopiero po wygłoszeniu zapowiedzi, wysłuchaniu nauk przedślubnych, rozmowie egzaminacyjnej i po złożeniu metryk Chrztu św.

3. Zapowiedzi głoszone są przez 2 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokółu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

4. Metryki Chrztu należy złożyć dniu spisania protokółu przedślubnego. Metryka musi nosić świeżą datę wystawienia (nie wcześniejszą niż 3 miesiące do daty ślubu) i posiadać adnotację o stanie wolnym.

5. Oboje narzeczeni są zobowiązani do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego. Wskazane jest, by uczestniczyli w tych naukach w parafii spisania protokółu.

6. Narzeczonych obowiązują 2 spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu.

7. Zaświadczenie z USC pozwalające na małżeństwo konkordatowe lub o zawarciu związku w USC narzeczeni dostarczają do parafii w dniu spisania protokołu  z data nie wcześniejszą niż trzy miesiące do daty zawarcia związku małżeńskiego.

8. Akt ślubu spisuje się na kilka dni wcześniej w parafii, gdzie ma się odbyć ślub. Do spisania aktu zgłaszają się z narzeczonymi ich dwaj świadkowie przynosząc dowody osobiste.

9. Z racji zgłaszania zapowiedzi, pobierania licencji i spisywania akt ślubu składa się ofiary pieniężne.

10.Sakrament małżeństwa narzeczeni przyjmują zwykle podczas Mszy św. Jeśli jest to ślub poza Mszą św. należy wcześniej poprosić kapłana o Komunię św.

11. Na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie podczas ślubu należy uzyskać zezwolenie u Księdza Proboszcza. Życzenia ślubne powinno się przyjmować w kruchcie kościoła lub przed kościołem.

12. Przyjęcia ślubne powinny być urządzane z kulturą i godnością. Nadużywanie alkoholu jest niezgodne z zasadami życia chrześcijańskiego i świadczy o niskim poziomie życia ludzkiego.