Małżeństwo

Informacje dla narzeczonych:

Ośrodek Formacji Rodziny:

narzeczeni, małżeństwa, rodziny, młodzież

p. Agnieszka tel. 798 440 421

poniedziałek 16,00 - 18.00

środa 9.00 - 11.00

p. Teresa tel. 604 618 514

wtorek 19.00 - 20.30

Spotkania odbywają się  indywidualnie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Możliwe inne terminy konsultacji po uzgodnieniu.

 

Kursy przedmałżeńskie w roku 2019https://diecezja.waw.pl/6255


1. Miejscem załatwiania spraw przdślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Tam, na trzy miesiące przed ślubem (nie wcześniej), narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą dowody osobiste i wnioski z USC (jeśli jest to ślub tzw. konkordatowy). Wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem, możliwe jest jedynie wstępne ustalenie terminu ślubu.

2. Ślub powinien mieć miejsce w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W wyjątkowych sytuacjach, dla słusznych przyczyn, narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. W takiej sytuacji zezwolenie, zwane licencją, otrzymują dopiero po wygłoszeniu zapowiedzi, wysłuchaniu nauk przedślubnych, rozmowie egzaminacyjnej i po złożeniu metryk Chrztu św.

3. Zapowiedzi głoszone są przez 2 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokółu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

4. Metryki Chrztu należy złożyć dniu spisania protokółu przedślubnego. Metryka musi nosić świeżą datę wystawienia (nie wcześniejszą niż 3 miesiące do daty ślubu) i posiadać adnotację o stanie wolnym.

5. Oboje narzeczeni są zobowiązani do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego. Wskazane jest, by uczestniczyli w tych naukach w parafii spisania protokółu.

6. Narzeczonych obowiązują 2 spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu.

7. Zaświadczenie z USC pozwalające na małżeństwo konkordatowe lub o zawarciu związku w USC narzeczeni dostarczają do parafii w dniu spisania protokołu  z data nie wcześniejszą niż trzy miesiące do daty zawarcia związku małżeńskiego.

8. Akt ślubu spisuje się na kilka dni wcześniej w parafii, gdzie ma się odbyć ślub. Do spisania aktu zgłaszają się z narzeczonymi ich dwaj świadkowie przynosząc dowody osobiste.

9. Z racji zgłaszania zapowiedzi, pobierania licencji i spisywania akt ślubu składa się ofiary pieniężne.

10.Sakrament małżeństwa narzeczeni przyjmują zwykle podczas Mszy św. Jeśli jest to ślub poza Mszą św. należy wcześniej poprosić kapłana o Komunię św.

11. Na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie podczas ślubu należy uzyskać zezwolenie u Księdza Proboszcza. Życzenia ślubne powinno się przyjmować w kruchcie kościoła lub przed kościołem.

12. Przyjęcia ślubne powinny być urządzane z kulturą i godnością. Nadużywanie alkoholu jest niezgodne z zasadami życia chrześcijańskiego i świadczy o niskim poziomie życia ludzkiego.