Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Gdy 1 lipca 2006 roku rozpocząłem posługę wikariusza w naszej parafii, Ksiądz Proboszcz po konsultacji z miejscowym duchowieństwem powierzył mi, między innymi, opiekę duchową nad działającym przy naszej parafii oddziałem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dzięki stałym, nieregularnym spotkaniom z niektórymi harcerzami, powoli poznaję strukturę i charakter wspomnianej organizacji i staram się dotrzeć z Dobrą Nowiną do jej członków.

Poszczególni harcerze tworzą drużynę. W zależności od stopnia zaawansowania drużyna może być harcerska, wtedy dzieli się na zastępy lub wędrownicza, i dzieli się na patrole. Drużyny tworzą hufiec, hufce składają się w chorągiew. W ZHR nie ma koedukacji. Działające na danym terenie drużyny - męskie i żeńskie - mogą jednak utworzyć szczep. Działające na większym terenie chorągwie, również męskie i żeńskie, mogą połączyć się w okręg.

Miński ZHR działa przy naszej parafii i przy sąsiedniej parafii cywilno-wojskowej św. Michała Archanioła, ponad podziałami administracji kościelnej. Około 30 młodych ludzi w wieku od lat 10 do 30 działa w trzech mińskich drużynach - dwóch harcerskich i jedna wędrowniczej - tworzących szczep Lubicz, wchodzący w skład hufca Wawer. Jedna z nich, Pierwsza Mazowiecka Drużyna Harcerska "Szturm" im. hm. RP Stanisława Sedlaczka, dzieli się na trzy zastępy: kobra, wilki i niedźwiedzie. Druga drużyna harcerska jest w fazie organizacji. Drużyna wędrownicza nie ma jeszcze nazwy i składa się z jednego patrolu.

Zbiórki odbywają się raz na tydzień lub częściej, według własnych programów każdej z drużyn, prowadzonych przez kompetentnych i zaangażowanych drużynowych. W ciągu mijającego roku szkolnego dane mi było uczestniczyć w następujących przedsięwzięciach:

  • zbiórka pieniędzy do puszek na terenie miasta na Dzieło Nowego Tysiąclecia
  • dzień skupienia przed Bożym Narodzeniem
  • spotkanie opłatkowe w okresie Bożego Narodzenia
  • biwak zimowy w Groszkach Nowych
  • nabożeństwo drogi krzyżowej
  • pielgrzymka rowerowa do Wielgolasu przed Wielkanocą

Praca z harcerzami polega przede wszystkim na życzliwym byciu przy nich, z nimi i dla nich. Dużą zasługę na tym polu kładzie komendant szczepu Lubicz. Posługę jednoczenia staram się spełniać również wobec obecnego w Mińsku Związku Harcerstwa Polskiego. Utrzymujemy życzliwe, acz powściągliwe stosunki, o charakterze bardziej osobisto-ludzkim niż służbowo-duszpasterskim.