Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Prałat Jerzy Mackiewicz

 

Wikariusze:

Ks. Karol Grabowski
Ks. Wiesław Mroziński
Ks. Tomasz Tarasiuk

 

Rezydenci

Ks. Robert Piotrkowicz