Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Prałat Jerzy Mackiewicz

 

Wikariusze:

ks. Tadeusz Zieliński
ks. Kamil Wdowiak
ks. Andrzej Gawor

Rezydent

ks. Eugeniusz Lewandowski