Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Prałat Jerzy Mackiewicz

 

Wikariusze:

ks. Karol Grabowski
ks. Andrzej Gawor
Ks. Tomasz Tarasiuk

 

Rezydent

ks. Eugeniusz Lewandowski