Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Prałat Jerzy Mackiewicz

 

Wikariusze:

ks. Tadeusz Zieliński
ks. Cezary Winiarek
ks. Kamil Wdowiak
ks. Marcin Wojtczak

Rezydent

ks. Eugeniusz Lewandowski