Jasnogórska Rodzina Różańcowa

JASNOGÓRSKA RODZINA RÓŻAŃCOWA została założona przy naszej parafii dnia 24 marca 1988 r. Z różańcem w ręku oddajemy cześć Pani Jasnogórskiej i naszej Matce, powierzając ufnie wszelkie troski i smutki, radości i nadzieje. Każdym "Zdrowaś Mario" przywołujemy Imię naszej Matki, która jest naszą NIEUSTAJĄCĄ POMOCĄ i SZAFARKĄ ŁASK WSZELKICH.

Jak każda matka, także i Maryja daje miłość i wymaga miłości od swoich dzieci. Musimy więc modlić się sercem, aby nasza modlitwa różańcowa udoskonaliła nas do coraz większej miłości. Miłości, która powinna przejawiać się w czynach, które przecież mówią o nas.

Wspólnota nasza liczy obecnie około 80 osób. Spotykamy się raz na kwartał, w drugą niedzielę miesiąca.

Adiutorką tej wspólnoty jest p. Anna Roguska.