Bierzmowanie

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZMOWY EGZAMINACYJNEJ

DOPUSZCZAJĄCEJ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA


Znajomość siedmiu darów Ducha Świętego. Charakterystyka ma być na podstawie tego co było mówione na spotkaniach czyli na podstawie katechez papieża Franciszka o darach Ducha Świętego.

Katechezy papieża Franciszka o darach Ducha Świętego

2. Informacje o wybranym patronie.

3. Odpowiedzi na pytania

A. Co to jest bierzmowanie?

B. Co oznacza słowo "bierzmowanie"?

C. Jakie warunki powinien spełniać kandydat do bierzmowania?

 

Poza tym: Każdy z kandydatów ma znać na pamięć formułę dialogu z biskupem

(znajomość odpowiedzi na zadane pytanie biskupa)

Biskup: Droga Młodzieży (Drodzy Bracia i Siostry). Powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem; jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

_______________________________

Termin egzaminu:

17 października (poniedziałek) godz. 19.00

19 października (środa) godz. 19.00

20 października (czwartek) godz. 19.00

Rozmowy egzaminacyjne odbywają się w salce parafialnej w domu parafialnym. Na spotkaniu składamy ofiarę 60 zł, oraz uzupełnioną „Kartę Dopuszczającą” (została ona rozdana na spotkaniu 25 września). Przynosimy także aktualny „Dzienniczek Kandydata do Bierzmowania”

 

Termin spotkań:

05 listopada g.18.45 (sobota) – próba w kościele przed Sakramentem Bierzmowania

06 listopada g.18.45 (niedziela) – próba w kościele przed Sakramentem Bierzmowania (na tą próbę przychodzimy razem ze swoimi świadkami)

BIERZMOWANIE: 7 listopada 2022 r. godz. 18.00