Bierzmowanie

Następne spotkanie odbędzie się 7.01.2018 o godzinie 19.00.

Zobowiązuję się do:

1. Brać udział w niedzielnej Mszy Świętej.

2. Przystępować co miesiąc do sakramentu pokuty .

3. Brać udział w katechezie parafialnej.

4. Brać udział w nabożeństwach okresowych: Roraty, Droga Krzyżowa, Nabożeństwo Majowe, Różaniec.

5. Uczęszczać na lekcje katechezy w szkole.

6. Starannie prowadzić i mieć na każdej lekcji katechezy zeszyt do religii.

7. Kulturalnie zachowywać się na lekcjach katechezy w szkole i w parafii.

8. Uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych.

9. Dostarczyć metrykę chrztu.

10. Wypełnić wszystkie stawiane w zakresie przygotowań wymagania.