Bierzmowanie

Terminarz spotkań do bierzmowania:

04.02.2018 Wszyscy

11.02.2018 Grupa A

18.02.2018 Grupa B

04.03.2018 Wszyscy

11.03.2018 Grupa A

18.03.2018 Grupa B

08.04.2018 Wszyscy

15.04.2018 Grupa A

22.04.2018 Grupa B

06.05.2018 Wszyscy

13.05.2018 Grupa A

20.05.2018 Grupa B

03.06.2018 Wszyscy

10.06.2018 Grupa A

17.06.2018 Grupa B

 

 

Zobowiązuję się do:

1. Brać udział w niedzielnej Mszy Świętej.

2. Przystępować co miesiąc do sakramentu pokuty .

3. Brać udział w katechezie parafialnej.

4. Brać udział w nabożeństwach okresowych: Roraty, Droga Krzyżowa, Nabożeństwo Majowe, Różaniec.

5. Uczęszczać na lekcje katechezy w szkole.

6. Starannie prowadzić i mieć na każdej lekcji katechezy zeszyt do religii.

7. Kulturalnie zachowywać się na lekcjach katechezy w szkole i w parafii.

8. Uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych.

9. Dostarczyć metrykę chrztu.

10. Wypełnić wszystkie stawiane w zakresie przygotowań wymagania.