Bierzmowanie

Bierzmowanie w roku 2021

24 listopada g. 18.00

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZMOWY DOPUSZCZAJĄCEJ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

1. Znajomość siedmiu darów Ducha Świętego. Charakterystyka ma być na podstawie tego co było mówione na spotkaniach czyli na podstawie katechez papieża Franciszka o darach Ducha Świętego.

Katechezy papieża Franciszka o Duchu Świętym

2. Informacje o wybranym patronie.

3. Odpowiedzi na pytania

A. Co to jest bierzmowanie?

B. Co oznacza słowo "bierzmowanie"?

C. Jakie warunki powinien spełniać kandydat do bierzmowania?

Poza tym:

Każdy z kandydatów ma znać na pamięć formułę dialogu z biskupem:

Biskup: Droga Młodzieży (Drodzy Bracia i Siostry). Powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem; jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

__________________________________________

Terminarz egzaminów

30 października g.10.30 (sobota)

3 listopada g 19.00 (środa)

6 listopada g. 10.30 (sobota)

Rozmowy egzaminacyjne odbywają się w salce parafialnej w domu parafialnym. Na spotkaniu składamy ofiarę 60 zł, oraz uzupełnioną „Kartę Dopuszczającą” (karta została rozdana na ostatnim spotkaniu w październiku, karta musi być orginalna, jeżeli ktoś nie był na ostatnim spotkaniu zgłasza się po nią do kancelari parafialnej  - ks. Tomasz poniedziałek, środa, piątek)

__________________________________________

SPOTKANIA OBOWIĄZKOWE

(nieobecność może skutkować przyjęciem Sakrmentu Bierzmowania w innym terminie i parafii)

22 listopada g.18.45 (poniedziałek) - próba w kościele przed Sakramentem Bierzmowania

(na tą próbę przychodzimy bez świadków Sakramentu Bierzmowania)

23 listopada g.18.45 (wtorek) - próba w kościele przed Sakramentem Bierzmowania

(na tą próbę przychodzimy razem ze swoimi świadkami Sakramentu Bierzmowania)