Chrzest

1. Rodzice mają się troszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia, możliwie najszybciej po urodzeniu, lub natychmiast - jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci (Prawo Kanoniczne 367 § 1).

2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

3. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, "aby istniała uzasadniona nadzieja, te dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie" (Prawo Kanoniczne 868 § 1, 2 ).

4. Chrzest zgłasza matka, ojciec, lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był w innej parafii,
  • Zaświadczenia dla chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych, (jeżeli mieszkają w innej parafii).

5. Wymagania Prawa Kanonicznego, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:

  • ukończone 16 lat
  • Katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć, (młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę w szkole).

Zachęcamy do lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego o sakramencie chrztu (KKK 1213 - 1284)