Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

JACEK ROGULSKI, kawaler z parafii tutejszej i RENATA JAZGARSKA, panna z parafii w Kiczkach.

Zapowiedź 2

MARCIN ZALEWSKI, kawaler z parafii tutejszej i ANNA BARBARA OSIŃSKA, panna z parafii św. Jana Chrzciciela w Cegłowie.

Zapowiedź 2

MATEUSZ GRZEGORZ CZERWONKA, kawaler i KAMILA STĘPNIAK, panna oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.