Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

 

ADAM RADZISZEWSKI, kawaler z parafii tutejszej i WIOLETTA NOWAKOWSKA, panna z parafii św. Stanisława w Siennicy.

Zapowiedź 2

PRZEMYSŁAW PERZANOWSKI, kawaler z parafii św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim i AGATA GRUBA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

DARIUSZ JARZĘBSKI, kawaler z parafii tutejszej i MAŁGORZATA STAŃCZYK, panna z Parafii Zbuczyn.

Zapowiedź 2

JACEK ROGULSKI, kawaler z parafii tutejszej i RENATA JAZGARSKA, panna z parafii w Kiczkach.

Zapowiedź 1

MARCIN ZALEWSKI, kawaler z parafii tutejszej i ANNA BARBARA OSIŃSKA, panna z parafii św. Jana Chrzciciela w Cegłowie.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.