Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

BOGDAN STANISŁAW OSIŃSKI, kawaler z parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie i NATALIA WIĘCKOWSKA, panna z parafii. tutejszej

Zapowiedź 2

MARIUSZ MYDŁOWSKI, kawaler z parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej i KATARZYNA SZCZUCHNIAK, panna z parafii. tutejszej

Zapowiedź 1

PAWEŁ ŁUKASZ SZOSTAK, kawaler i SYLWIA ANNA KOZAKIEWICZ, panna,

oboje z Mińska Mazowieckiego z parafii. św. Jana Chrzciciela

Zapowiedź 1

ŁUKASZ MICHAŁ WIĘCKUS, kawaler z parafii. tutejszej i KAROLINA CZYŻAK, panna z parafii św. Antoniego z Padwy w Lucynowie Dużym

Zapowiedź 1

ROBERT BARTNICKI, kawaler z parafii. tutejszej i SYLWIA BOHUN, panna z parafii św. Anny w Jakubowie

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.