Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

DANIEL RYSZAWA, kawaler z parafii św, Anny w Jakubowie i KAROLINA SANDRA ROKICKA, panna z parafii tutejszej

Zapowiedź 2

MACIEJ STANISŁAW ROGULSKI, kawaler z parafii tutejszej i DOROTA RYBACKA, panna z parafii MB z Guadalupe w Budach Barcząckich.

Zapowiedź 2

JACEK BĄKOWSKI, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie i RENATA ANTOSIEWICZ, stanu wolnego z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

KAMIL KLIMEK, kawaler z parafii tutejszej i IZABELA LUBASZKA, panna z parafii Miłosierdzia Bożego w Żukowie.

Zapowiedź 2

SEBASTIAN KASPROWICZ, kawaler z parafii tutejszej i ALEKSANDRA JAKUBIAK, panna z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim

Zapowiedź 2

MARCIN SADOWSKI, kawaler i KATARZYNA PORĘBSKA, panna oboje z parafii tutejszej,

Zapowiedź 2

PIOTR WOJEWÓDZKI, kawaler z parafii św. Piotra i Pawła w Wodyniach i DOROTA PROCZKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

PATRYK DZIUGIEŁ, kawaler z parafii tutejszej i PAULINA STAWISIŃSKA, panna z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim.

Zapowiedź 1

KONRAD NOWAKOWSKI, kawaler z parafii św. Mikołaja w Dobrem i PAULINA NOWAK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

MATEUSZ ŚLĄZEK, kawaler z parafii tutejszej i KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, panna z parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Ciepielowie.

Zapowiedź 1

ADAM WĄSOWSKI, kawaler z parafii tutejszej i ANNA PAPIEROWSKA, panna z parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kętrzynie.

Zapowiedź 1

RADOSŁAW RYNK, kawaler z parafii tutejszej i AGATA JULIA CHRZANOWSKA, panna z parafii MB Częstochowskiej w Zielonce.

Zapowiedź 1

ŁUKASZ GAŁGANOW, kawaler i SYLWIA WIERCIOCH, panna

oboje z Mińska Mazowieckiego z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

KAMIL TOMASZ STRYJEK, kawaler z parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu i EWELINA ŻAK, panna z parafii. tutejszej

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.