Intencje Mszalne 8-15.02.2015

W tym tygodniu msze sprawujemy w intencjach:

 

V Niedziela Zwykła

 

8 lutego

6.30

+ Adama Biernata – greg. 10

8.00

+ Janinę (5 rocznicę)Wandę, Władysława Sadochów, Mariannę, Józefa, Jana Gutów, Zbigniewa Jarosza

9.30

+ Zofię i Jana Gągolów r. Gągolów i Gutów, Zofię i Jana Lipińskich

11.00

+Teresę, Władysława, Pawła Kowalczyków, Franciszka, Annę, Mariana Ostrowskich i Andrzeja Dudzińskiego

12.30

+ Norberta Bajszczak (15 r.), Zofię, Stefana Bajszczak, Stanisławę, Mariana, Tadeusza Sekular

16.00

Z okazji 40 rocznicy ślubu Marka i Marianny w int. dziękczynnej za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Jubilatów ich dzieci i wnucząt

18.00

+ Zdzisława, Annę, Stanisława Szostaków, Mariannę, Weronikę, Mariana, Andrzeja Świętochowskich, Bronisławę, Stefana i Zdzisława Polów, Władysławę, Stanisława Bartnickich

 

Poniedziałek

9 lutego

6.30

+ Adama Biernata –greg. 11

6.30

+ Henryka Dunajewskiego w 5 rocz. śmierci

7.00

+ Sabinę i Józefa Maguzów

7.00

+ Krystynę Gańko 3 rocz. śmierci, Annę i Kazimierza Gańko

8.00

+ Iwonę Wiśniewską w 14 rocz. śmierci, Agnieszkę, Józefa, Zbysława, Danielę i Alicję z rodziny Żaczków, Edwarda Białkowskiego, Mieczysława Jeżewskiego, Mariannę, Jana, Tadeusza i Jana z rodziny Gromółów

18.00

+ Tadeusza ( z racji urodzin), Józefę i Jana Wiącek, Danutę, Jadwigę i Stanisława Kaczmarek, zm. z rodz. Wiącków i Kaczmarków

 

Wtorek

10 lutego

6.30

W 70 rocznicę urodzin Kazimiery

6.30

+ Jana i Halinę Kotów i zmarłych z rodziny

7.00

+ Stefanię w 23 rocz. śmierci i Bronisława Sochackich, zm. z całej rodz. Możdżonków, Albina Piotrowskiego i Aleksandra Grochala

7.00

 

8.00

+ Jana, Mariannę, Jana, Wiktora, Aleksandrę Wąsowskich  i zm. z całej rodz. Wąsowskich, Klukowskich i Sawickich

18.00

+ Adama Biernata – greg. 12

 

Środa

11 lutego

6.30

+ Adama Biernata – greg. 13

6.30

 

7.00

 

7.00

 

8.00

+ Wandy w 30 rocznicę śmierci i Zdzisława Żbikowskich

9.00

Msza święta w intencji chorych

18.00

z   b   i   o   r   o   w   a

 

Czwartek

12 lutego

6.30

 

6.30

 

7.00

 

7.00

 

8.00

O Boże błogosławieństwo dla rodziny

18.00

+ Adama Biernata – greg. 14

Piątek

 

13 lutego

6.30

+ Adama Biernata – greg. 15

6.30

+ Adama Wąsowskiego ( 7 rocz. śmierci) Tadeusza i Remigiusza Wąsowskich zm. z rodziny Wiśniewskich

7.00

 

8.00

+ Teresę Dmowską w 5 rocz. śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny Dmowskich i Kuczyńskich

15.00

z   b   i   o   r   o   w   a

18.00

z   b   i   o   r   o   w   a

 

Sobota

 

14 lutego

6.30

+ Adama Biernata – greg. 16

7.00

 

8.00

+ Józefę, Mirosława, Władysława Mazurków

I Eugeniusza Lewczyńskiego

8.00

+ Henrykę Wiącek

18.00

+ Arkadiusza Chomicza (1 m-c po śmierci) i Grzegorza Rokickiego (1- m-c po śmierci)

18.00

+ Jana, Mariannę, Mariana, Mariannę, Janinę i Anastazję z rodziny Bartnickich oraz Piotra Pietrzkiewicza

 

VI Niedziela Zwykła

 

15 lutego

6.30

+ Mieczysława Kaniewskiego w 3 rocz. śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny Kaniewskich i Jarzębskich

8.00

+ Adama Biernata – greg. 17

9.30

+ Halinę, Lucjana Fiutkowskich, Mirosława Wąsowskiego, zm. z rodz. Fiutkowskich i Wąsowskich

11.00

+ Henryka Przybysza i zm. z rodz. Przybyszów, Belkiewiczów, Jaśkiewiczów, Władysławę i Józefa Piłatów

12.30

+ Mariana Czyżewskiego w 1 rocz. śmierci

16.00

+ Marię Szostak, (29 rocz.) Mieczysława Osińskiego, z rodz, Szostaków, Suchockich, Osińskich, Helenę i Andrzeja Parol, Halinę i Mariana Pawlak

18.00

+ Sabinę, Hieronima, Zofię Powałków, Mariannę i Józefa Dąbrowskich, Stanisławę i Stefana Rolf i zm. z c. rodz.