III Niedziela Wielkiego Postu - 15 marca 2009 r.

1. Do puszki przy Krzyżu Wielkopostnym można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.

2. Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa /nowootwierana, bez opłat czesnego/, Salezjańskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące ogłaszają zapisy dla kandydatów od jutra. Dokładniejsze informacje na plakacie wywieszonym w gablocie.

3. Informujemy, że w ubiegłą niedzielę na rehabilitację naszego parafianina, p. Zbigniewa Wąsowskiego zebrano i przekazano kwotę 7.208 PL. (siedem tysięcy dwieście osiem złotych).

Pan Zbyszek bardzo serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe, ale zwłaszcza za pamięć modlitewną w intencji Jego, jak i całej rodziny. Świadomość, że tyle osób pamięta o Nim i Jego rodzinie, pozwala łatwiej dźwigać Krzyż choroby i cierpienia. "Z nadzieją, że będę mógł stanąć o własnych siłach w naszej świątyni, składam wszystkim serdeczne BÓG ZAPŁAĆ''. Łączę się duchowo ze wszystkimi chorymi, cierpiącymi w naszej parafii.” - przekazuje p. Zbyszek.

4. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w przyszłą niedzielę 22 marca i będą do 25 marca włącznie.

Plan rekolekcji wywieszony jest w gablotach ogłoszeniowych.

5. Spotkanie organizacyjne dla osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de Compostella , będzie w najbliższą sobotę 21 marca o godz. 18:30 na plebani. Prosimy o przyniesienie reszty wpłaty na wyjazd. Są jeszcze 2 wolne miejsca.