XXV Niedziela Zwykła

W dniu dzisiejszym gościmy Joannę i Filipa Kupczyk, Małżeństwo, które prawie rok temu wyjechało na misję do Afryki. Posługują w Addis Abebie, stolicy Etiopii i wkrótce tam wracają. Po każdej Mszy Świętej będzie możliwość złożenia ofiary na tę misję. Zapraszamy Joanna i Filipa, którzy krótko opowiedzą nam o swojej działalności  misyjnej.

Ksiądz Proboszcz serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację pikniku parafialnego. Parafialnemu Zespołowi Caritas na czele z Panią Zofią i Panią Anią za przygotowanie pikniku i czuwanie nad jego przebiegiem. Panu Sławomirowi Moch, właścicielowi zakładu pogrzebowego „Exitus” za ufundowanie grilla. Harcerzom ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej za zabawy z dziećmi, strzelnicę, watę cukrową, popcorn i posprzątanie terenu.  Związkowi Harcerstwa Polskiego za użyczenie namiotu, stołów i ławek.  Zespołowi muzycznemu  „Senior na Medal”, powstałego w ramach projektu  realizowanego przez parafię. Dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  w ramach programu „Aktywni +”, a także seniorom uczestniczącym w tym projekcie.

We wtorek 26 września o godz. 19.00 kurs przedmałżeński.

W czwartek 28 września Odnowa w Duchu Św. „Nazaret” po wieczornej Mszy św. na modlitwę za małżeństwa i rodziny. W programie konferencja tematyczna i na koniec krótka adoracja. Zapraszamy małżonków, dzieci dziadków, każdy mile widziany.

W piątek 29 września rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Warszawie –Pradze.

W niedzielę rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Wierni, którzy odmawiają różaniec w kościele, w domu lub w pobożnym stowarzyszeniu, mogą zyskać odpust zupełny. Należy jednak pięć dziesiątek odmówić w sposób ciągły i z modlitwą połączyć pobożne rozważanie tajemnic. Od 2 października w poniedziałek rozpocznie się różaniec dla dzieci. Będzie on o godz. 17.15 od poniedziałku do piątku z konkursem, a po Mszy Św. o godz. 18.00 różaniec dla dorosłych. Natomiast w niedzielę różaniec będzie o godz. 17.00.

Za tydzień taca przeznaczona będzie na Dom św. Faustyny w Ostrówku.

7 października o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich Róż Różańcowych w naszej parafii i ich rodzin. O godz. 17.30 zapraszamy wszystkie Róże na różaniec.

Ks. Proboszcz Sławomir Żarski i ks. Łukasz Staszak, Diecezjalny Modelator Róż Różańcowych serdecznie zapraszają Roże Różańcowe na dekanalne Spotkanie Różańcowe, które odbędzie się w par. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim w dniu 7.10.2023 w święto MB Różańcowej o godz. 15.00.

Parafialny Zespół Caritas zaprasza do udziału w loterii. Pozostało jeszcze wiele atrakcyjnych fantów. Każdy los wygrywa. Jak zawsze liczymy na zaangażowanie i ofiarność parafian. Dochód w loterii przeznaczymy przede wszystkim na rzecz seniorów. Skorzystajmy z okazji czynienia dobra. Tylko razem możemy zdziałać więcej.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary indywidualne na Dom Katechetyczny złożone w kancelarii Parafialnej i przelewach bankowych. Bóg zapłać za ofiarę 200 zł.

Dziękujemy za kilka ton kamieni na budowę ogrodzenia na cmentarzu z Jakubowa.

Pod chórem dostępna jest prasa katolicka. W tygodniku „Idziemy” min.: Uchodźcy i migranci – rozmowa z ks. prof. Waldemarem Wcisło, dyrektorem Sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Internowanie prymasa – mija 70 rocznica aresztowania ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, które rozpoczęło jego trzyletnie internowanie. Hiszpańska transformacja – ustawa o zmianie płci. W „Gościu Niedzielnym” artykuł: Biskup w czyśćcu na ziemi – 70 rocznica procesu ks. bp Kaczmarka przypomina, jak bardzo Kościół może przeszkadzać systemowi totalitarnemu. Nie uciekniemy - jak w kontekście etycznym traktować badania nad stworzonymi w laboratoriach modelami embrionów? O ludziach działających na rzecz zmniejszenia poczucia osamotnienia wśród osób niepełnosprawnych. Jest również dostępny dwumiesięcznik „Trwajcie w Miłości”. Cena 6 zł.