Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia liturgii Triduum Paschalnego: kapłanom, w sposób szczególny dziękuję Księdzu Tomaszowi, ministrantom i lektorom na czele z Panem Pawłem za projekt i wykonanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego, Siostrze Zakrystiance Annie i Grupie Loretańskiej za piękne dekoracje kwiatowe, projekt i wykonanie ciemnicy, pięknie prowadzoną adorację Wielkiego Czwartku w kościele. Dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza za wzorową służbę, ceremoniarzom za profesjonalne prowadzenie liturgii. Dziękuję bielankom, sypaczkom za uświetnienie procesji,  Panu Organiście Adamowi, Chórowi parafialnemu na czele z Panem Dyrygentem Michałem za piękne śpiewy, Strażakom za czuwanie przy grobie i wraz z Policją za zabezpieczanie trasy procesji, Panu Kościelnemu Adamowi za porządek w kościele. I wam kochani za piękny dar modlitwy i liczne uczestnictwo. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Ciemnicy, Bożego Grobu i wystroju kościoła. Bóg zapłać wszystkim za zaangażowanie i uczynione dobro. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać za dar modlitwy, za ofiary na utrzymanie świątyni, a także ofiary na tacę i przelewy na konto parafialne. Wspólnie robimy wiele rzeczy w kościele, wokół kościoła i na cmentarzu parafialnym chociażby budujemy dom katechetyczny. Serdeczne podziękowanie wyrażamy wszystkim, którzy przez poświęcony czas i modlitwę przeżywali Triduum Paschalne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia liturgii Triduum Paschalnego: kapłanom, w sposób szczególny dziękuję Księdzu Tomaszowi, ministrantom i lektorom na czele z Panem Pawłem za projekt i wykonanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego, Siostrze Zakrystiance Annie i Grupie Loretańskiej za piękne dekoracje kwiatowe, projekt i wykonanie ciemnicy, pięknie prowadzoną adorację Wielkiego Czwartku w kościele. Dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza za wzorową służbę, ceremoniarzom za profesjonalne prowadzenie liturgii. Dziękuję bielankom, sypaczkom za uświetnienie procesji,  Panu Organiście Adamowi, Chórowi parafialnemu na czele z Panem Dyrygentem Michałem za piękne śpiewy, Strażakom za czuwanie przy grobie i wraz z Policją za zabezpieczanie trasy procesji, Panu Kościelnemu Adamowi za porządek w kościele. I wam kochani za piękny dar modlitwy i liczne uczestnictwo. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Ciemnicy, Bożego Grobu i wystroju kościoła. Bóg zapłać wszystkim za zaangażowanie i uczynione dobro. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać za dar modlitwy, za ofiary na utrzymanie świątyni, a także ofiary na tacę i przelewy na konto parafialne. Wspólnie robimy wiele rzeczy w kościele, wokół kościoła i na cmentarzu parafialnym chociażby budujemy dom katechetyczny. Serdeczne podziękowanie wyrażamy wszystkim, którzy przez poświęcony czas i modlitwę przeżywali Triduum Paschalne.