Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

 

SYLWESTER ROSA, kawaler z parafii Wniebowzięcia NMP w Stoczku Łukowskim i

PAULINA LACHOWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

 

MICHAŁ DRÓŻDŻ, kawaler z parafii tutejszej i

AGATA PASKA, panna z parafii MB Dobrej Rady w Wólce Mińskiej.

Zapowiedź 1

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną. Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.