Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

PATRYK RAWSKI, kawaler z parafii tutejszej i EWELINA KRÓL, panna z parafii św. Izydora w Woli Mystkowskiej.

Zapowiedź 2

IGOR DOMINIK GAŁĄZKA, kawaler i MAGDALENA PATRYCJA BIADUŃ, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ADRIAN ROZBICKI, kawaler i DOROTA RYTELEWSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MARIUSZ WSZEBOROWSKI, kawaler z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim i

EWELINA CHMIELEWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

MIKOŁAJ STANISŁAW KSZCZOTEK, kawaler

z parafii św. Jakuba w Warszawie i

ANETA ARAŹNA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.