Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

ARKADIUSZ GUT, kawaler z parafii Zwiastowania Pańskiego w Zamieniu i ILONA GRABOWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

KRZYSZTOF MUSIK, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim i PATRYCJA KOWALCZYK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ANDRZEJ GRZEGORZ MACIEJEWSKI, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela  w Cegłowie i KATARZYNA WIELECHOWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

GRACJAN ZBIGNIEW KRASNY, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela  w Cegłowie i MAGDALENA NOJAK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

ŁUKASZ DAWID WITOWSKI, kawaler z parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich i KAROLINA JADWIGA SZCZYGIELSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

JAKUB MŁODUCHOWSKI, kawaler i PATRYCJA NALAZEK, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

KAMIL WINIAREK, kawaler z parafii tutejszej i DIANA KOPERA, panna z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.