Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

 

JACEK GRUBA, kawaler i JOANNA KRYCZKA, panna  oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

 

KRZYSZTOF STANISŁAW KRAWCZYK , kawaler z parafii św. Stanisława Biskupa w Tęgoborzu i MILENA KOWALCZYK , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

 

TOMASZ GRYZ, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie i MARTA ANNA MAKAREWICZ, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ŁUKASZ SZCZEPEK, kawaler z parafii tutejszej iKATARZYNA GNIADO, panna z parafii. Św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim

Zapowiedź 2

MICHAŁ STOLARSKI, kawaler z parafii św. Anny w Piasecznie i ZUZANNA SZOSTAK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

TOMASZ GAWRYŚ, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego w Rudzienku i MARIA GABRIELA KOWALSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.