Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

RAFAŁ SUJAK, kawaler z parafii św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim iEWELI NA ALEKSANDRA JACKIEWICZ, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

 

MARIUSZ BOCIAN, kawaler z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Gocławiu i PAULINA BARBARA ROGALSKA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

 

TOMASZ WOJTYŃSKI, kawaler z parafii św. Mikołaja w Dobrem i IWONA URBAŃSKA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

 

MACIEJ MAZUR, kawaler i ZUZANNA GABRIELA BOŻYM, panna oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

 

MARIUSZ PIOTR ROJEK, kawaler z parafii Prostyń i ILONA DANUTA KULMA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

 

MACIEJ STANISŁAW SZOSTAK, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela w Cegłowie i MARTA RUTKOWSKA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.