Niedziela Świętej Rodziny

Dziś z racji zakończenia roku kalendarzowego Msza Św. dziękczynna z nabożeństwem o godz. 18:00.

Jutro Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Dzień modlitw o pokój na świecie. Porządek Msze św. jak w każdą niedzielę.

W tym tygodniu przypada 1-wszy Czwartek, 1-wszy Piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy w 1-wszy Piątek od godz. 9:00.

W sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msze Św. będą w porządku niedzielnym. Z naszej parafii po Mszy o godz. 12:30 wyruszy Orszak Trzech Króli do parafii św. Antoniego. Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich parafian, a szczególnie rodziny z dziećmi. Taca z tego dnia przeznaczona będzie na misje święte.

Kończący się rok kalendarzowy był bogaty w wydarzenia duszpasterskie w naszej parafii. Gościliśmy kopię cudownego obrazu NMP Jasnogórskiej. Po naszej parafii peregrynuje obraz MB Częstochowskiej, a każdego 13-tego dnia miesiąca spotykaliśmy się na Nabożeństwach Fatimskich. We wrześniu odbył się Festyn Caritas, przy tej okazji dziękujemy wolontariuszom i ofiarodawcom wspierających działalność naszego parafialnego Caritas.

W tym roku do naszej wspólnoty parafialnej poprzez chrzest św. przyjęliśmy 217 osób. Do I Komunii św. przystąpiło 320 dzieci, a sakrament bierzmowania przyjęło 197 osób. Udzielimy również 285 tys. Komunii św. Pobłogosławiliśmy 56 małżeństw. Na nasz cmentarz odprowadziliśmy 200 osób. Do naszego kościoła w niedzielę uczęszcza ok 5 tys. wiernych, co stanowi 25 % parafian. Dla informacji średnia ofiara na tacę w niedzielę na utrzymanie świątyni wynosi 63 grosze od osoby uczestniczącej we Mszy Św, a zatem na jednego parafianina daje to kwotę 16 groszy.

Dzięki tym parafianom, którzy wspierają utrzymanie naszej świątyni swoimi modlitwami i ofiarami udaje się nam utrzymać świątynię. Przeciętny koszt ogrzewania kościoła i domu parafialnego wraz z prądem, w sezonie grzewczym, wynosi przeciętnie 13 tys. zł. miesięcznie. Oprócz tych opłat zostały przeprowadzone następujące inwestycje:

- zainstalowano iluminacji witraża NMP nad główmy wejściem do kościoła,

- wykonano instalację elektrycznych dzwonów (kurantów) na wieży naszej świątyni,

- zostały zamontowane drzwi przeciwpożarowe i wykuto oraz zamontowano okno w kotłowni kościoła wraz z kratą zabezpieczającą wykonaną bezinteresownie przez p. Jacka Uścińskiego,

- dokonano przycinki drzew wokół kościoła,

- oczyszczono rynny i nałożono na nie siatki ochronne,

- dokonano naprawy i konserwacji piorunochronów przy pomocy specjalistycznego dźwigu do prac na wysokości ok 40 m.,

- dokonano naprawy i konserwacji oświetlenia zewnętrznego kościoła oraz zakupiono i zamontowano dodatkową lampę od strony kaplicy adoracyjnej,

- zbudowano zewnętrzną szopkę i zakupiono do niej 15 figur bożonarodzeniowych,

- zostało zakupione profesjonalne urządzenie do czyszczenia i konserwacji podłogi w kościele,

- wybudowano 65 m. ogrodzenia terenu kościoła z rozbiórką starego,

-wykonano nowy parking o powierzchni 500 m2 i zamontowano nową bramę wjazdową,

- wybudowano od podstaw ogrodzenie cmentarza od bramy wjazdowej w kierunku stacji paliw,

- wykonano odwodnienie na cmentarzu na długości ok 100 m.,

- ułożono alejkę z kostki brukowej od grobu Ks. Prał. Henryka Kliznera do nowego sektora koło stacji paliw wraz z przeniesieniem jednego grobu, który blokował przejście,

- zostały wymienione panele słoneczne na domu parafialnym na ciepłą wodę,

- dokonano naprawy kanalizacji zewnętrznej w dwóch punktach,

- zostały pomalowane jadalnia i kuchnia w domu parafialnym,

- zostały zakupione dwie nowe kuchenki gazowe,

- została założona alejka z różami prowadząca z parkingu do kościoła.

Wszelkie płatności są regulowane na bieżąco. Parafia nie ma żadnych długów. Za troskę o utrzymanie świątyni i kapłanów oraz pracowników składamy serdeczne Bóg zapłać. Niech Bóg w Nowym Roku 2018 błogosławi wszystkim, którzy modlitwą, pracą i ofiarą materialną wspierają dzieło Boże.

Porządek Wizyty Duszpasterskiej – Kolęda.