Informacje ogólne

Dyrygent - Michał Śmigielski

nr tel: +48501722470

Mail: smigielski.orkiestra@gmail.com

Próby odbywają się w poniedziałki w godzinach 19-21

Chór parafialny "Cantate domino"

Od 1997 roku po dołączeniu głosów męskich, część dziewcząt utworzyła chór. Pamiętamy wszyscy uroczystości koronacyjne Obrazu Matki Bożej Hallerowskiej. Nie musieliśmy wtedy zapraszać chóru, który występując gościnnie uświetniłby oprawę liturgii Mszy świętej.

Od 1991 roku ze scholą i chórem pracował Pan Adam Krywiczanin, angażując się w tę służbę całym sercem. Odszedł do życia wiecznego w kwietniu 2005 roku. Podczas jego krótkiej choroby i po śmierci chórzyści starali się nadal ćwiczyć i śpiewać, ale wciąż szukaliśmy osoby, która w sposób profesjonalny poprowadziłaby próby.

Od września 2005 roku z chórem współpracuje Pan Dariusz Maćkowiak. Pod jego kierownictwem chór rozwija się i śpiewa coraz lepiej. Od stycznia 2006 roku skład chóru powiększył się. Obecnie do chóru należy 30 osób. Są to uczniowie gimnazjów, szkół średnich, studenci i osoby dorosłe.Przygotowujemy oprawę muzyczną liturgii Mszy świętej o godzinie 12.30 w pierwszą niedzielę miesiąca, Niedzielę Palmową i Triduum Paschalne oraz w uroczystości parafialne. Przygotowujemy też koncerty kolęd przed Pasterką i w okresie Bożego Narodzenia. Dla członków chóru organizowane są dni skupienia, a dwa razy w roku kilkudniowe wyjazdy warsztatowe do Loretto.

Chór osiąga sukcesy:

 • 17.06.2006r - I miejsce w IV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Religijnej w Legionowie
 • listopad 2006 - udział w Przeglądzie Chórów Kościelnych w Archikatedrze św. Jana w Warszawie
 • listopad 2006 - Nawiązaliśmy współpracę ze Związkiem Chórów Kościelnych
 • styczeń 2007 - zostaliśmy przyjęci ''Caecilianum''.
 • 21.01.2007r - II miejce w VI Festivalu Kolęd i Pastorałek Zaśpiewam Jezuskowi w Mińsku Maz.
 • 22.04.2007r - I miejsce w IV Powiatowych Spotkaniach Chóralnych w Mińsku Maz..
 • 16.09.2007r - Uczestniczyliśmy w Mszy radiowej w kościele św. Krzyża w Warszawie.
 • 21.10.2007r - Wspólnie z Chórem Kameralnym MTM i Orkiestrą "Ikar Ensamble" pod dyrekcją Michała Śmigielskiego zaśpiewaliśmy Glorię D-dur Antonio Vivaldiego.
 • 9 marca 2008 - udział w muzycznej oprawie Mszy Radiowej w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Msza była transmitowana w Radiu Warszawa

Naszym pragnieniem jest, by chór tworzyła starsza młodzież i dorośli. Zapraszamy do chóru młodzież szkół średnich, młodzież studiującą, pracującą i dorosłych - wszystkich, którzy chcą poświęcić trochę swojego czasu dla Boga, dla Jego chwały i zaangażować się w życie parafii.

Uczestnicząc w zajęciach:

 • Wpływasz na osobisty rozwój religijny i muzyczny
 • Bierzesz czynny i aktywny udział w życiu naszej parafii i diecezji
 • Poznajesz polską, europejską muzykę chóralną różnych epok muzycznych
 • Wpływasz na rozwój i wizerunek naszej parafii
 • Masz szansę na owocne i bezstresowe spędzenie czasu
 • Uczestniczysz w koncertach, festiwalach, wyjazdach warsztatowych

Schola "Kropelki"

© Photogaphy by Mariusz WojdaSchola "KROPELKI" istniała w parafii od 1984 roku. i przestała działać. Bierzemy czynny udział w niedzielnej Mszy świętej dla dzieci ogodzinie 11.00, w rekolekcjach parafialnych, śpiewamy podczas nabożeństw: na Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. W okresie Adwentu codziennie uczestniczymy w Roratach przygotowując część pieśni. Dzieci ze scholi objęte są programem formacyjnym dla Służby Liturgicznej. Bierzemy też udział w Zlotach Służby Liturgicznej organizowanych w naszej diecezji.

Przed niedzielną Mszą świętą spotykamy się godzinę wcześniej. Przygotowujemy psalm responsoryjny i śpiew przed Ewangelią, animujemy śpiew podczas liturgii, czasem wykonujemy pieśni wielogłosowe. Starsze dziewczęta włączają się czynnie w liturgię Mszy świętej dla młodzieży o godzinie 9.30. W wakacje organizowane są wyjazdy formacyjne scholi, połączone z odpoczynkiem, w różne rejony Polski.

Na przestrzeni 23 lat swego istnienia Schola uczestniczyła w wielu przeglądach, festiwalach i sacrosongach organizowanych przez naszą diecezję i o zasięgu ogólnopolskich. W roku 2007 otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewam Jezuskowi" oraz zdobyła III miejsce w Powiatowych Spotkaniach Chóralnych odbywających się w naszym mieście.

Obecnie

 • do scholi średniej należy 24 dziewczęta w wieku 9 - 15 lat,
 • a do scholi młodszej 16 dzieci z klas 0 - III.

Dziewczęta ze scholi w wieku gimnazjalnym stopniowo przechodzą do chóru parafialnego "CANTATE DOMINO".