Podstawowe informacje

1 % na dzieła PZ Caritas Parafii NNMP w Mińsku Mazowieckim - możesz pomóc w ich realizacji... ze swego podatku.

Wiele osób skorzystało z możliwości odliczenia 1% od podatku za rok 2006, wpłacając go na konto Caritas DWP.

Do 30 kwietnia można dokonywać odliczeń za rok 2007. Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku nastąpiły zmiany w sposobie dokonywania wpłaty - podatnik nie wpłaca 1% na konto wybranej organizacji tylko wskazuje ją w zeznaniu podatkowym.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej?

 1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego.
 2. Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,52 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę twojego zeznania podatkowego.
 3. Odejmij swój 1% od ogólnej sumy należnego podatku.
 4. Wpisz wartość podatku pomniejszoną o 1% w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.
 5. W rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP" wpisz:
  - pełną nazwę organizacji: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
  - numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000223182
  - kwotę, którą chcesz przekazać
 6. Istnieje możliwość wskazania w zeznaniu podatkowym celu szczegółowego, na rzecz którego podatnik chciałby przekazać swój 1%. Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem", znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego -tu wpisz: PZ Caritas Parafii NNMP w Mińsku Mazowieckim, odpowiednio w: 
  poz.135 - PIT-28, 
  poz.311 - PIT-36, 
  poz.107 - PIT-36L, 
  poz.123 - PIT-37, 
  poz. 59 - PIT-38

Podejmując trud przekazania 1% podatku na rzecz Caritas, przyczyniamy się do zwiększenia pomocy najbardziej potrzebującym, utrzymania i rozbudowy placówek dla chorych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci i matek z dziećmi, bezdomnych, ofiar przemocy i najuboższych.
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać!