Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

MATEUSZ GRZEGORZ CZERWONKA, kawaler i KAMILA STĘPNIAK, panna oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MATEUSZ KRZYSZTOF ZIEMBLA, kawaler z parafii św. Anny w Jasiennicy i OLGA JĘDRUSIŃSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

ŁUKASZ BŁAŻEJCZYK, kawaler i MILENA WIŚNIEWSKA, panna oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.