Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

PAWEŁ LECHNIO, kawaler i ANNA KAROLINA CYRAN, panna oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MICHAŁ KALINOWSKI, kawaler i MICHALINA KOWALSKA, panna oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

PAWEŁ OLSZEWSKI, kawaler z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim i MAGDALENA SZCZEPANIAK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ADAM RADZISZEWSKI, kawaler z parafii tutejszej i WIOLETTA NOWAKOWSKA, panna z parafii św. Stanisława w Siennicy.

Zapowiedź 1

PRZEMYSŁAW PERZANOWSKI, kawaler z parafii św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim i AGATA GRUBA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

DARIUSZ JARZĘBSKI, kawaler z parafii tutejszej i MAŁGORZATA STAŃCZYK, panna z Parafii Zbuczyn.

Zapowiedź 1

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.