Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

JAROSŁAW MACIEJ BAJKIEWICZ, kawaler

i ANITA ANNA GOMUŁKA, panna,

oboje z parafii tutejszej

Zapowiedź 2

KRZYSZTOF KUBICKI, kawaler z Mińska Mazowieckiego z parafii tutejszej i MARLENA IWAŃCZUK, panna z Gliniaka z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hucie Mińskiej

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.