Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

MARIUSZ MYDŁOWSKI, kawaler z parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej

i KATARZYNA SZCZUCHNIAK, panna z parafii tutejszej

Zapowiedź 2

PAWEŁ ŁUKASZ SZOSTAK, kawaler

i SYLWIA ANNA KOZAKIEWICZ, panna,

oboje z Mińska Mazowieckiego z parafii św. Jana Chrzciciela

Zapowiedź 2

ŁUKASZ MICHAŁ WIĘCKUS, kawaler z parafii tutejszej i KAROLINA CZYŻAK, panna z parafii św. Antoniego z Padwy w Lucynowie Dużym

Zapowiedź 2

ROBERT BARTNICKI, kawaler z parafii. tutejszej

i SYLWIA BOHUN, panna z parafii św. Anny w Jakubowie

Zapowiedź 2

JAROSŁAW MACIEJ BAJKIEWICZ, kawaler

i ANITA ANNA GOMUŁKA, panna,

oboje z parafii tutejszej

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.