Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

KAMIL KOWALCZYK, kawaler z parafii św. Stanisława BM w Siennicy i ANNA AGNIESZKA ŻAK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

PRZEMYSŁAW WADAS, kawaler z parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów p.w. Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewie i NATALIA JURCZAK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ADRIAN GŁUCHOWSKI, kawaler z parafii tutejszej i JUSTYNA PRZYBOROWSKA, panna z parafii św. Michała Arch. w Mińsku Maz..

Zapowiedź 2

ŁUKASZ JAN PIERZCHAŁA, kawaler z parafii św. Stanisława Bpa. w Tęgoborzu i JUSTYNA KOWALCZYK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

BOGDAN STANISŁAW OSIŃSKI, kawaler z parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie i NATALIA WIĘCKOWSKA, panna z parafii. tutejszej

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.