Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

GRZEGORZ MAREK MŁOTKOWSKI, kawaler z parafii tutejszej i SYLWIA MAŁGORZATA STRUŚ, panna z parafii MB Dobrzej Rady w Wólce Mińskiej.

Zapowiedź 2

DANIEL RYSZAWA, kawaler z parafii św, Anny w Jakubowie i KAROLINA SANDRA ROKICKA, panna z parafii tutejszej

Zapowiedź 1

MACIEJ STANISŁAW ROGULSKI, kawaler z parafii tutejszej i DOROTA RYBACKA, panna z parafii MB z Guodalupe w Budach Barcząckich.

Zapowiedź 1

JACEK BĄKOWSKI, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie i RENATA ANTOSIEWICZ, stanu wolnego z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

KAMIL KLIMEK, kawaler z parafii tutejszej i IZABELA LUBASZKA, panna z parafii Miłosierdzia Bożego w Żukowie.

Zapowiedź 1

SEBASTIAN KASPROWICZ, kawaler z parafii tutejszej i ALEKSANDRA JAKUBIAK, panna z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim

Zapowiedź 1

MARCIN SADOWSKI, kawaler i KATARZYNA PORĘBSKA, panna oboje z parafii tutejszej,

Zapowiedź 1

PIOTR WOJEWÓDZKI, kawaler z parafii św. Piotra i Pawła w Wodyniach i DOROTA PROCZKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.