Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

JAKUB MICHAŁ CYKIER, kawaler z parafii tutejszej i DIANA MICHALIK, panna z parafii św. Trójcy w Kołbieli

Zapowiedź 2

ADAM RUDNICKI, kawaler z parafii św. Anny w Jakubowie i PAULINA JACKIEWICZ, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

BARTŁOMIEJ PIOTR ŚLUZEK, kawaler z parafii tutejszej i MAGDALENA KSIĄŻEK, panna z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim.

Zapowiedź 1

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.