Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

MICHAŁ KOT, kawaler i ARLETA PATRYCJA NALEWAJK, panna oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MICHAŁ PŁOCHOCKI, kawaler z parafii Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie i ANNA KATARZYNA PODWOJSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

JÓZEF KINGAWKA, kawaler z parafii tutejszej i ELŻBIETA KOWALCZYK, panna z parafii św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim.

Zapowiedź 2

JAKUB MICHAŁ CYKIER, kawaler z parafii tutejszej i DIANA MICHALIK, panna z parafii św. Trójcy w Kołbieli

Zapowiedź 1

ADAM RUDNICKI, kawaler z parafii św. Anny w Jakubowie i PAULINA JACKIEWICZ, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.