Zapraszamy na Lednicę

Zapraszamy na wyjazd na XXI Spotkanie Młodych Lednica 2000 2 czerwca o godz. 23.00. Planowany powrót do Mińska - 4 czerwca ok. godz. 8.00. Koszt wynosi 100 zł. (od parafian 50 zł)

(przejazd, opłata lednicka, parking i ubezpieczenie).
Zgłoszenia i szczegółowe informacje do 26 maja na maila: kowalskagnieszka2@gmail.com (Prosimy o wpisanie danych potrzebnych do ubezpieczenia: imię i nazwisko, wiek, PESEL, adres z kodem, kontakt: telefon, e-mail.)
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń