Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

DAMIAN PIOTR SULIK, kawaler z parafii św. Wojciecha w Jeruzalu i PAULA JASTRZĘBSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

JAN LIPIŃSKI, kawaler i EMILIA LEWANDOWSKA, panna oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MICHAŁ KOT, kawaler i ARLETA PATRYCJA NALEWAJK, panna oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

MICHAŁ PŁOCHOCKI, kawaler z parafii Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie i ANNA KATARZYNA PODWOJSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

JÓZEF KINGAWKA, kawaler z parafii tutejszej i ELŻBIETA KOWALCZYK, panna z parafii św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.