Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

EMIL PUKIANIEC, kawaler i AGATA MAGDALENA KRUSIEWICZ, panna oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MACIEJ WILGA, kawaler z parafii św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim i MAGDALENA WĄSOWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ARKADIUSZ SEBASTIAN OSIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej i KAMILA FLOROWSKA, panna z parafii Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie.

Zapowiedź 2

DAMIAN PIOTR SULIK, kawaler z parafii św. Wojciecha w Jeruzalu i PAULA JASTRZĘBSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

JAN LIPIŃSKI, kawaler i EMILIA LEWANDOWSKA, panna oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.