Intencje

W tym tygodniu modlimy się:

Intencje Mszalne 5  – 12 LIPCA 2015

XIV

Niedziela

Zwykła

5

LIPCA

6.30

+ Zofię WOLIŃSKĄ i wszystkich zm. z rodz. WOLIŃSKICH, WIELECHOWSKICH i KUĆ

8.00

Dziękczynna za otrzymane łaski w 25 rocz. zawarcia sakr. małż. Jacka i Renaty z prośbą o Boże błogosławieństwo , opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla jubilatów ich dzieci Klaudii i Kamila, i najbliższej rodziny, a dla zmarłej babci Celiny

o radość życia wiecznego

9.30

+ Halinę i Lucjana FIUTKOWSKICH, Mirosława WĄSOWSKIEGO zm. z rodz. FIUTKOWSKICH

i WĄSOWSKICH

11.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Barbary i Adama oraz ich dzieci i wnucząt

12.30

+ Zygmunta BARTNICKIEGO w 10 rocz. śm., Emiliana BARTNICKIEGO

18.00

+ Mariana PIEŃKA oraz zm. z rodz. PIEŃKÓW, ŻMUDZINÓW

i KONCÓW

 

Poniedziałek

6

LIPCA

6.30

+ Jana KALISZUKA w 16 rocz. śm. Marka AKSMANA w 17 rocz. śm. i wszystkich zm. z rodz. KALISZUKÓW i AKSMANÓW

7.00

+ Zofię i Andrzeja PIEKUT, Eugenię i Antoniego SOŁOŚCIUK

8.00

+ Halinę w  rocznicę śm. i Jana TRĄBIŃSKICH, Włodzimierza ROGULSKIEGO

18.00

+ Albina, Kamilę i Teofila WÓJTOWICZÓW, Józefę i Jana KOMORKÓW oraz zmarłych z tych rodzin

 

Wtorek

7

LIPCA

6.30

+ Tadeusza BARTNICKIEGO w 7 rocz. śm. zmarłych z rodziny BARTNICKICH i TOLAKÓW

7.00

+ Annę JASZCZUR w 1 rocz. śm. Jana, Janinę, Tadeusza MACIEJAKÓW, Karola, Jana, Leokadię OKRZEJSKICH

8.00

+ Zofię w 6 rocz. śm. i Henryka ZAWADZKICH, Mariannę

i Antoniego DUSZYŃSKICH

18.00

 

 

Środa

8

LIPCA

6.30

+ Jadwigę KELLER w 4 rocz. śm. i zm. z rodz. KADELÓW

i KELLERÓW

7.00

+ Eugeniusza KASPRZAKA w 8 rocz. śm. i wszystkich zm. z rodz. WAWRÓW i KASPRZAKÓW

8.00

+ Reginę POBIARŻYN w 11 rocz. śm. i za wszystkich zm. z rodz. WOJTYŃSKICH

18.00

ZBIOROWA

 

 

 

 

Czwartek

9

LIPCA

6.30

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krystyny z okazji urodzin

7.00

+ Ryszarda, Genowefę i Stanisława Santorków, Stanisławę i Stanisława Zawadzkich, Rozalię i Wincentego Zawadzkich, Damiana Sikorskiego, Władysława i Bronisławę Sikorskich

8.00

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Jolanty z okazji urodzin oraz dla całej rodziny

18.00

+ Stefanię i Józefa, za dziadków Franciszka i Michała, babcie Katarzynę i Józefę

 

 

 

Piątek

10

LIPCA

6.30

Za parafian

7.00

+ Edmunda GRZEGORZAKA

8.00

+ Romana DMOWSKIEGO w 15 rocz. śm., Kazimierza w 6 rocz. śm., Henryka w 4 rocz. śm., CERANKÓW, Janusza Jaroszka

w 4 rocz. śm. oraz wszystkich zm. z rodz. DMOWSKICH, CERANKÓW, WOLIŃSKICH i JAROSZKÓW

15.00

ZBIOROWA

18.00

ZBIOROWA

 

 

 

Sobota

11

LIPCA

6.30

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Anny w 18 -tą

rocznicę urodzin

7.00

W int. dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Moniki i Arkadiusza KOTUŁA z okazji 19 rocz. ślubu,

Katarzyny i Arkadiusza ŁADNO w 5 rocz. ślubu  oraz

z podziękowaniem Panu Bogu za szczęśliwie zdane egzaminy przez Piotra i Jasia KOTUŁA

8.00

+ Józefa CZACZKOWSKIEGO w 1 rocz. śmierci

18.00

+ Krzysztofa SASIM w 11 rocz. śmierci

16.00

ŚLUB  Rafał KUZA  Agnieszka KUZA

17.00

ŚLUB  Adam SEKULAR  Katarzyna WĄSOWSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

Niedziela

Zwykła

12

LIPCA

6.30

+Aleksandrę i Stanisława Jackiewiczów, Janinę Sadoch,, Mariannę, Józefa i Jana Gutów

8.00

+ Mariana, Genowefę, Eugeniusza, Katarzynę, Sabinę i Stanisława CZYŻEWSKICH

9.30

Dziękczynna za otrzymane łaski w 3 rocz. ślubu Moniki i Mariusza

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla nich i córeczki Joanny oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki

11.00

+ Barbarę Król, Annę i Aleksandra Dróżdż

12.30

+ Mariannę w 5 roczn, śm., Mieczysława i Stanisława Romańskich

18.00

+ Aleksandrę i Stanisława SKALSKICH, Konstantego PROŃKO, Halinę i Adolfa ŁAZIUK