Intencje Mszalne 15-22.09.2015

Msze sprawowane w nastepujących intencjach

VI Niedziela Zwykła

 

15 lutego

6.30

+ Mieczysława Kaniewskiego w 3 rocz. śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny Kaniewskich i Jarzębskich

8.00

+ Adama Biernata – greg. 17

9.30

+Halinę, Lucjana Fiutkowskich, Mirosława Wąsowskiego zm z rodz. Fiutkowskich i Wąsowskich

11.00

+ Henryka Przybysza zm. z rodz. Przybyszów, Belkiewiczów, Jaśkiewiczów, Władysławę i Józefa Piłatów

12.30

+ Mariana Czyżewskiego w 1 rocz. śmierci

16.00

+ Marię Szostak 29 rocz. Mieczysława Osińskiego, zm. z rodz. Szostaków, Suchockich, Osińskich, Helenę i Andrzeja Parol, Halinę i Mariana Pawlak

18.00

+ Sabinę, Hieronima, Zofię Powałków, Mariannę i Józefa Dąbrowskich, Stanisławę i Stefana Rolf i zm. z całej rodziny

 

Poniedziałek

16 lutego

6.30

+ Adama BIERNATA – greg. 18

6.30

 

7.00

+ Halinę i Juliana ELGAS oraz Paulinę i Józefa MAZULEWICZÓW

7.00

+ Stanisława SARNĘ – 9 rocz. śmierci

8.00

+ Ryszarda w 17 rocz. śmierci  i Mieczysława PŁOCHOCKICH

18.00

Dziękczynna z okazji 15 rocz. ślubu Anety i Sławomira oraz o opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów oraz Mateusza i Kacpra z okazji urodzin

 

Wtorek

17 lutego

6.30

+ Wiesławę i Aleksandra KAMIŃSKICH, Danutę i Józefa KOZŁOWSKICH

6.30

 

7.00

+ Cecylię, Henryka,Włodzimierza i Stanisława SZAŁAŃSKICH

8.00

+ Zofię i Andrzeja PIEKUŁÓW, Eugenię i Antoniego SOŁOŚCIUK

8.00

W intencji  Rodziny SAŻYŃSKICH – patronów Gimnazjum w Starej Niedziałce oraz ofiar Wielkiej Wsypy i wszystkich niezłomnych żołnierzy walczących w obronie ojczyzny

18.00

+ Adama BIERNATA – greg. 19

 

Środa

18 lutego

6.30

 

8.00

+ Jadwigę GRZEGORCZYK  1 rocz. śmierci zm. z rodz. GRZEGORCZYKÓW i OKLESIŃSKICH

9.30

+ Bronisławę RYBKĘ

16.00

+ Tadeusza NIEDZIAŁKOWSKIEGO, Martę WOCIAL, Feliksa i Henrykę NIEDZIAŁKOWSKICH, Henryka WOCIALA

18.00

z   b   i   o   r   o   w   a

20.00

+ Adama BIERNATA – greg. 20

 

Czwartek

19 lutego

6.30

+ Adama BIERNATA – greg. 21

6.30

 

7.00

 

7.00

 

8.00

+ Danutę w 6 rocz. Śmierci i Władysława ROKICKICH

18.00

Intencja dziękczynna w 33 rocz. ślubu Marii i Marka z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Piątek

 

20 lutego

6.30

+ Adama BIERNATA – greg. 22

6.30

 

7.00

+ Halinę, Zygfryda i Waldemara KRAWCZYKÓW

8.00

Dziękczynna z okazji 80 rocz.  urodzin Marcelego z prośbą

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

15.00

z   b   i   o   r   o   w   a

18.00

z   b   i   o   r   o   w   a

 

Sobota

 

21 lutego

6.30

+ Kazimierę BOJEMSKĄ i zm. z rodz. BOJEMSKICH

7.00

+ Stanisława i Czesławę WOŁOSIAK zmarłych rodziców i dziadków

8.00

+ Aleksandrę PIEŚKO 32 rocz. śmierci, Jana, Mariana,Kazimierę i Stanisława PIEŚKO, Stanisława BUDZYŃSKIEGO, Władysława DĄBROWSKIEGO  zm.

z całej rodz. PIEŚKO i CZERWIŃSKICH

8.00

 

18.00

+ Michalinę i Stanisława OSTROWSKICH, Mariannę, Józefa, Mirosława KLUCZEK, Feliksę i Józefa DOMINOWSKICH i zm. z rodz.

18.00

+ Adama BIERNATA – greg. 23

 

I Niedziela Wielkiego Postu

 

22 lutego

6.30

 

8.00

+ Ryszarda LASKOWSKIEGO, rodziców Henrykę i Jana LASKOWSKICH, siostrę Marię GOŁĄB oraz Janinę i Stefana WINNIK

8.00

+ Adama BIERNATA – greg. 24

9.30

+ Artura w 22 rocz. śm. Bożenę w 15 rocz. śm. JAKUBOWSKICH i za zm. z rodz. JAKUBOWSKICH i OSTROWSKICH

11.00

+ Ryszarda SMOLIŃSKIEGO i zm. z rodzin ROSOŁOWSKICH, SMOLIŃSKICH i ZDZIARSKICH

12.30

+ Józefę OKLESIŃSKĄ

16.00

+ Mariannę PAPIS w 2 rocz. śm. Antoniego,Mieczysława, Hannę i Bogdana PAPISÓW, Władysława i Zofię  WŁODARCZYKÓW i zm. z całej rodz. PAPISÓW i WŁODARCZYKÓW

18.00

+ Macieja GRUDZIŃSKIEGO i zm. z rodz. GRUDZIŃSKICH, WĄSOWSKICH, i WITKOWSKICH oraz o Boże błogosławieństwo dla Macieja GRUDZIŃSKIEGO w 11 rocznicę urodzin