Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

 

Patryk Robert Halaburda, kawaler z parafii tutejszej

Anita Katarzyna Denis, panna z par Maryi Matki Kościoła w Sulejówku

Zapowiedź 2

 

Jakub Baliszewski, kawaler z parafii tutejszej

Katarzyna Porejko, panna z parafii tutejszej

Zapowiedź 2

 

Paweł Krasnodębski, kawaler z parafii Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie Podlaskim

Katarzyna Milena Płachecka, panna z parafii tutejszej

Zapowiedź 2

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną. Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.