Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

Maciej Kowalczyk, kawaler z par  tut i

Olga Maria Hałub, panna z par NMP Królowej Pokoju we Wrocławiu.

Zapowiedź 2

 

Maciej Piotr Lisiecki, kawaler z par  tut i

Patrycja Miller, panna z par Matki Bożej z Guadalupe

Zapowiedź 1

 

Emil Mioduchowski, kawaler z par  tut i

Paulina Zań, panna z par Najśw. Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce

Zapowiedź 1

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną. Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.