Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby

 

KONRAD PAWLUCZUK, kawaler i

ANNA CYRZAN, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

 

MARCIN MACIEJEWSKI, kawaler z parafii tutejszej i

EWELINA DANILUK, panna z parafii św. Anny w Kiczkach

Zapowiedź 2

 

DANIEL LEWKOWICZ, kawaler i

KLAUDIA KATARZYNA KAMIŃSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

 

PATRYK SEBASTIAN SZUBERT, kawaler z parafii tutejszej i

NATALIA OLGA GÓRSKA, panna

z parafii św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha w Poświętnem

Zapowiedź 2

 

TOMASZ GŁOWACKI, stanu wolnego

z parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu i

PAULINA ELŻBIETA PARAFIAŃCZYK, stanu wolnego z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

 

Maciej Kowalczyk, kawaler z parafi tutejszej i

Olga Maria Hałub, panna z par NMP Królowej Pokoju we Wrocławiu.

Zapowiedź 1

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.