Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby

KONRAD PAWLUCZUK, kawaler i ANNA CYRZAN, panna - oboje z parafii tutejszej. Zapowiedź 1

MARCIN MACIEJEWSKI, kawaler z parafii tut. i EWELINA DANILUK, panna z parafii św. Anny w Kiczkach Zapowiedź 1

DANIEL LEWKOWICZ, kawaler i KLAUDIA KATARZYNA KAMIŃSKA, panna - oboje z parafii tutejszej. Zapowiedź 1

PATRYK SEBASTIAN SZUBERT, kawaler z parafii tutejszej i NATALIA OLGA GÓRSKA, panna z parafii św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha w Poświętnem Zapowiedź 1

TOMASZ GŁOWACKI, stanu wolnego z parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu i PAULINA ELŻBIETA PARAFIAŃCZYK, stanu wolnego z parafii tutejszej. Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną. Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.