Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

MAREK SOŁTYSIAK, kawaler z parafii św. Jakuba w Jadowie i BEATA MAGDALENA PLESZUK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

LESZEK JAKUB KLUCZEK, kawaler i ANNA GROMADOWSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MATEUSZ WĄSIK, kawaler iMARTYNA CHRZANOWSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MICHAŁ ROBERT MAJEWSKI, kawaler z parafii tutejszej i ŁUCJA ŁAPIŃSKA, panna z parafii św. Wojciecha BM w Białymstoku

Zapowiedź 1

GRZEGORZ SZUBA, kawaler z parafii tutejszej i ANNA EWA GADAJ, panna z parafii św. Anny w Jakubowie

Zapowiedź 1

ŁUKASZ ŚWIĘTOCHOWSKI, kawaler z parafii tutejszej i AGATA PIELASA, panna

z parafii św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim

Zapowiedź 1

PAWEŁ KIERZKOWSKI, kawaler z parafii tutejszej i ANETA PIEŃKOWSKA, panna

z parafii św. Stanisława BM w Siennicy

Zapowiedź 1

MICHAŁ SZUBA, kawaler i PAULINA OSIAL, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

TOMASZ SIKORSKI, kawaler

z parafii Św. Trójcy w Rozbitym Kamieniu i KATARZYNA ZAWŁOCKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.