Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

RADOSŁAW CEGIEŁKA, kawaler z parafii św. Anny w Kiczkach i KATARZYNA CHOJNACKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

KAMIL TKACZ, kawaler z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim i MAGDALENA JARZĘBSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

RADOSŁAW JAGLIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej i ANETA BARTNICKA, panna z parafii św. Anny w Jakubowie

Zapowiedź 2

SYLWESTER CZECHOWSKI, kawaler z parafii św. Anny w Jakubowie i MARTYNA ANNA LEWANDOWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

RAFAŁ RUSIECKI, kawaler z parafii tutejszej i ANNA PODSTAWKA, panna  z parafii MB Nieustającej Pomocy w Hucie Mińskiej

Zapowiedź 2

JAKUB WOJDYGA, kawaler z par. św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim i MARTYNA DUCZEK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ALEKSANDER MARCIN OLKOWICZ, kawaler z parafii tutejszej i EWELINA NIEDZIAŁEK, panna

z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim

Zapowiedź 2

KAROL RAFAŁ KĄCA, kawaler z parafii św. Marcina i Mikołaja w Kuflewie i PAULINA WŁODARCZYK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

KAMIL FRELEK, kawaler z parafii św. Stanisława BM w Siennicy i MARTYNA KUCZERENKO, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MAREK SOŁTYSIAK, kawaler z parafii św. Jakuba w Jadowie i BEATA MAGDALENA PLESZUK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

LESZEK JAKUB KLUCZEK, kawaler i ANNA GROMADOWSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

MATEUSZ WĄSIK, kawaler i

MARTYNA CHRZANOWSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.