Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

TOMASZ KAMIL FURMAŃCZYK, kawaler z parafii tutejszej i KAROLINA STANISŁAWA ZDOLSKA, panna z parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej.

Zapowiedź 2a

MICHAŁ KALBARA, kawaler i AGNIESZKA KLAUDIA KULKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ARTUR PAWLAK, kawaler z parafii tutejszej i KAMILA KAROLINA PALMĄKA, panna z parafii św. Aleksego w Oleksinie.

Zapowiedź 2

RADOSŁAW CEGIEŁKA, kawaler z parafii św. Anny w Kiczkach i KATARZYNA CHOJNACKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

KAMIL TKACZ, kawaler z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim i MAGDALENA JARZĘBSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

RADOSŁAW JAGLIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej i ANETA BARTNICKA, panna z parafii św. Anny w Jakubowie

Zapowiedź 1

 

SYLWESTER CZECHOWSKI, kawaler z parafii św. Anny w Jakubowie i MARTYNA ANNA LEWANDOWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

RAFAŁ RUSIECKI, kawaler z parafii tutejszej i ANNA PODSTAWKA, panna

z parafii MB Nieustającej Pomocy w Hucie Mińskiej

Zapowiedź 1

JAKUB WOJDYGA, kawaler z par. św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim i MARTYNA DUCZEK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

ALEKSANDER MARCIN OLKOWICZ, kawaler z parafii tutejszej i EWELINA NIEDZIAŁEK, panna z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim

Zapowiedź 1

KAROL RAFAŁ KĄCA, kawaler z parfii św. Marcina i Mikołaja w Kuflewie i PAULINA WŁODARCZYK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

KAMIL FRELEK, kawaler z parafii św. Stanisława BM w Siennicy i MARTYNA KUCZERENKO, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.