Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

ANGELOS MAKO, kawaler wyznania prawosławnego z Londynu i ILONA ŚLIWA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MACIEJ REK, kawaler z parafii tutejszej i MILENA KOŁODZIEJCZYK, panna z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim

Zapowiedź 2

DAMIAN MARIAN CICHOCKI, kawaler z parafii tutejszej i KINGA CZARTEK, panna z parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie

Zapowiedź 2

TOMASZ KAMIL FURMAŃCZYK, kawaler z parafii tutejszej i KAROLINA STANISŁAWA ZDOLSKA, panna z parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej.

Zapowiedź 1

MICHAŁ KALBARA, kawaler i AGNIESZKA KLAUDIA KULKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

ARTUR PAWLAK, kawaler z parafii tutejszej i KAMILA KAROLINA PALMĄKA, panna z parafii św. Aleksego w Oleksinie.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.