Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

MARCIN MATEUSZ SZAMSZUR, kawaler i ANNA SYLWIA MUCHA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MICHAŁ SYSIK, kawaler z parafii Ducha Świętego w Siedlcach i ADRIANNA POWAŁKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MATEUSZ JACKIEWICZ, kawaler z parafii tutejszej i ŻANETA OŁDAK, panna z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strachówce.

Zapowiedź 2

ANGELOS MAKO, kawaler wyznania prawosławnego z Londynu i

ILONA ŚLIWA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

MACIEJ REK, kawaler z parafii tutejszej i

MILENA KOŁODZIEJCZYK, panna

z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim

Zapowiedź 1

DAMIAN MARIAN CICHOCKI, kawaler z parafii tutejszej i

KINGA CZARTEK, panna z parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.