Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

MARIUSZ WSZEBOROWSKI, kawaler z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim i EWELINA CHMIELEWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MIKOŁAJ STANISŁAW KSZCZOTEK, kawaler z parafii św. Jakuba w Warszawie i ANETA ARAŹNA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MARCIN MATEUSZ SZAMSZUR, kawaler i ANNA SYLWIA MUCHA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

MICHAŁ SYSIK, kawaler z parafii Ducha Świętego w Siedlcach i ADRIANNA POWAŁKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

MATEUSZ JACKIEWICZ, kawaler z parafii tutejszej i ŻANETA OŁDAK, panna z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strachówce.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.