Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

PAWEŁ POŁODZIUK, kawaler i MARTA PACHOLSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

PAWEŁ JASTRZĘBSKI, kawaler i AGNIESZKA DYTŁOW, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ŁUKASZ ZAGAŃCZYK, kawaler

z parafii św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim i MAGDALENA AGNIESZKA LEWANDOWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

PATRYK RAWSKI, kawaler z parafii tutejszej i EWELINA KRÓL, panna z parafii św. Izydora w Woli Mystkowskiej.

Zapowiedź 1

IGOR DOMINIK GAŁĄZKA, kawaler i MAGDALENA PATRYCJA BIADUŃ, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

ADRIAN ROZBICKI, kawaler i DOROTA RYTELEWSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.