Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

PIOTR JÓZEF KANIK, stanu wolnego i JOLANTA DĄBROWSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

PRZEMYSŁAW CICHOCKI, kawaler z parafii Matki Bożej Różańcowej w Warszawie i WIOLETTA SABAK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

PAWEŁ POŁODZIUK, kawaler i MARTA PACHOLSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

PAWEŁ JASTRZĘBSKI, kawaler i AGNIESZKA DYTŁOW, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

ŁUKASZ ZAGAŃCZYK, kawaler

z parafii św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim i MAGDALENA AGNIESZKA LEWANDOWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.