Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

MICHAŁ BECZEK, kawaler z parafii tutejszej i MAGDALENA ZAWŁOCKA, panna z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie.

Zapowiedź 2

ARTUR OSTROWSKI, kawaler i PAULINA PĘCZKOWSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

DAMIAN BAJSZCZAK, kawaler i EWELINA MIROS, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ADRIAN MIRASZEWSKI, kawaler z parafii tutejszej i KATARZYNA ANNA OLSZEWSKA, panna z parafii św. Chrystusa Króla w Olsztynie.

Zapowiedź 2

PIOTR JÓZEF KANIK, stanu wolnego i JOLANTA DĄBROWSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

PRZEMYSŁAW CICHOCKI, kawaler z parafii Matki Bożej Różańcowej w Warszawie i WIOLETTA SABAK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.