Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

ANDRZEJ GRZEGORZ MACIEJEWSKI, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela  w Cegłowie i KATARZYNA WIELECHOWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

GRACJAN ZBIGNIEW KRASNY, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela  w Cegłowie i MAGDALENA NOJAK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ŁUKASZ DAWID WITOWSKI, kawaler z parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich i KAROLINA JADWIGA SZCZYGIELSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

JAKUB MŁODUCHOWSKI, kawaler i PATRYCJA NALAZEK, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

KAMIL WINIAREK, kawaler z parafii tutejszej i DIANA KOPERA, panna z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim.

Zapowiedź 2

MICHAŁ BECZEK, kawaler z parafii tutejszej i MAGDALENA ZAWŁOCKA, panna z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie.

Zapowiedź 1

ARTUR OSTROWSKI, kawaler i PAULINA PĘCZKOWSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

DAMIAN BAJSZCZAK, kawaler i EWELINA MIROS, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

ADRIAN MIRASZEWSKI, kawaler z parafii tutejszej i KATARZYNA ANNA OLSZEWSKA, panna

z parafii św. Chrystusa Króla w Olsztynie.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.