Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

DANIEL JAGLIŃSKI, kawaler i WERONIKA JASTRZĘBSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

ARKADIUSZ GUT, kawaler z parafii Zwiastowania Pańskiego w Zamieniu i ILONA GRABOWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

KRZYSZTOF MUSIK, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim i

PATRYCJA KOWALCZYK, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.